Jestem bezpartyjna, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość. Pochodzę z patriotycznej, katolickiej rodziny polskiej, jestem córką Zbigniewa i Weroniki Zarembów. Od dzieciństwa mieszkam w Krakowie - Nowej Hucie. Znam potrzeby mieszkańców i ich problemy.

W 1971 roku uzyskałam tytuł magistra nauk pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. Ukończyłam również Studium Nauczycielskie o specjalności muzycznej. Uczę patriotyzmu i polskiej tradycji poprzez pieśni patriotyczne i religijne.

Jestem absolwentką Studium Edukacji Narodowej. Od 1982 roku pracuję w chórze duszpasterstwa nauczycieli "Ostoja". Od 18 lat jestem solistką poetycko-muzycznego zespołu patriotycznego "Solidarni" przy HTS. Pomagałam również w Hospicjum św. Łazarza. W 1998 roku jako kandydatka niezależna, zostałam wybrana na radną Dzielnicy XVI, ze Stowarzyszenia "Rodzina Polska". W obecnej kadencji jestem radną Dzielnicy XVI z listy Prawa i Sprawiedliwości.

W kadencji 2011-2014 jest radną z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze dbała o dobro prostych, ubogich ludzi.

Między innymi:

1) przypilnowała naprawy chodników przy blokach 7, 23, 24, 25, 26, 37 na os. Jagiellońskim.
2) doprowadziła do powstania miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 113 i 116 oraz przy bloku nr 3, 4, 5
i 37 na os. Jagiellońskim oraz na os. Złota Jesień.
3) działała w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawdziwą własność.
4) w czasie tej kadencji razem z innymi radnymi blokowała budowę supermarketów, które powodują upadłość polskich sklepów i bezrobocie.
5)wraz z kolegami z PiS - W. Pietrus, J. Jarosz, A. Buczkowski - uniemożliwiła likwidację Szkoły Podstawowej nr 104 na os. Wysokim oraz Domu Opieki Społecznej na ul. Radziwiłłowskiej.
6) upowszechniała informację o szkodliwym (rakotwórczym) działaniu barwników i konserwantów,
7) wraz z pozostałymi Radnymi zadbała o doposażenie placów zabaw w urządzenia gimnastyczne typu fitness.
8) wraz z pozostałymi Radnymi przyczyniła się do powstania Hali Sportowej na os. Wysokim.

W obecnej kadencji będzie:

1) przeciw likwidacji Szkół, Przedszkoli, Domów Opieki oraz Spółek Miejskich.
2) przeciw odbieraniu dzieci rodzicom z powodu ich biedy.
3) przeciw eksmisji Polaków z ich mieszkań na bruk.
4) za dobrym wykorzystaniem środków wpływających do Kasy Miasta, bo to nasze podatki.
5) za bezpieczeństwem na osiedlach i ulicach naszego miasta - więcej patroli Policji i Straży Miejskiej.
6) za zachowaniem bezpłatnych placówek medycznych oraz powrotem lekarzy stomatologów do szkół.
7) za dobrą jakością produktów żywnościowych sprzedawanych mieszkańcom Krakowa.
8) za powrotem stołówek do szkół i przedszkoli.
9) pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (współpraca z MOPS i Caritas).
10) dbała o rozbudowę sieci monitoringu, szczególnie w miejscach niebezpiecznych dla mieszkańców.
11) starała o zorganizowanie bezpłatnych kursów komputerowych dla seniorów ze środków Rady Dzielnicy.


BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY NA MNIE GŁOSOWALI.Zobacz na Youtube.com:
Zespół Solidarni 24.04.2013 cz. I
Dyplomy dla Zespołu Solidarni za patriotyczne występy przedstawiające prawdziwą historię Polski oraz pielęgnowanie wartości chrześcijańskich.
Kardynał Stanisław Nagy w Krakowie oraz Występ Chóru OSTOJA
ZESPÓŁ "SOLIDARNI" w Kościele Arka Pana cz1
ZESPÓŁ "SOLIDARNI" w Kościele Arka Pana cz2
XXVII Miesięcznica smoleńska na Wawelu 10 VII 2012r.Moim staraniem zostały umieszczone 3 drogowskazy ułatwiające turystom dotarcie do ARKI PANA.


WYSTĘP NA RYNKU W 25 ROCZNICĘ POWSTANIA RAD DZIELNICY - 01.10.2016r.
WYSTĘP NA SPOTKANIACH BIEŃCZYCKICH 11 WRZENIA 2016r.CHÓR OSTOJA - CIEBIE BOŻE CHWALIMY

Zespół "Solidarni" - Wieczór patriotyczny: "Bóg Honor Ojczyzna".